BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri göndermek için tıklayınız

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Sözel Bildiri Ödülü

Birinci seçilecek olan sözlü bildiriye Siemens Manyetik Rezonans Bilim Ödülü (RSNA 2020 katılımı) verilecektir.

Bildiri son gönderim tarihi

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi

Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Bildiri özetleri 3500 karakter sınırını aşmamalıdır.

Sözlü bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır (Olgu sunumu ve resimlerle bir konu bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Elektronik poster bildiri özetleri araştırma, olgu sunumu ve resimlerle bir konu (eğitici poster) kategorilerinde kabul edilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” şeklinde, resimlerle bir konu bildiri özetleri ise giriş (öğrenme hedefleri), görüntüleme yöntemleri ve bulguları, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildiri özetleri sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en az 3 resim (ve/veya tablo) sisteme yüklenmelidir. Bildiri değerlendirme jürisindeki hakemlerin kabul veya red kararı verirken bu kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapacağı dikkate alınmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi

Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Mart ayı sonunda bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Özetleri kabul edilen bildiriler ile ilgili önemli uyarı

Özetleri e-poster olarak kabul edilen bildirilerin tam metinleri en geç 20 Mart 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bu tarihe kadar bildirinin tamamının sisteme uygun formatta yüklenmemiş olması veya hiç yüklenmemiş olması durumunda bildiriyi sunacak olan yazara uyarı niteliğinde e-posta yolu ile tekrar davet yazısı gönderilecektir. Belirtilen süre içerisinde özeti kabul edilmiş ancak tam metinleri sisteme yüklenmemiş olan bildirilerin özetleri, kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır. Yazarların daha sonradan hak kaybına uğramamaları için buna göre ön hazırlık yapmaları önem taşımaktadır.

Bildiri sahiplerinin kongre kaydı ile ilgili önemli uyarı

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir hekimin en geç 20 Mart 2020 gününe kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri (TMRD Yönetim Kurulu kararı) kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır.