BİLİMSEL PROGRAM

16 Nisan 2020, Perşembe 17 Nisan 2020, Cuma 18 Nisan 2020, Cumartesi
SALON D SALON D SALON D
08.20-08.40 Spinal Travma
Suzan Şaylısoy
Temel Meme MRG
Ebru Düşünceli Atman
08.40-09.00 Açılış:İlhan Erden  Spinal Enfeksiyonlar
Nil Tokgöz
Olgularla Meme MRG
Ebru  Düşünceli Atman
09.00-09.20 Nöroanatomi
Banu Alıcıoğlu
Spinal Tümörler
Tülin Yıldırım 
Kardiyak MRG Nasıl Yapılır?
Hasan Yiğit
09.20-09.40 Temel MRG  Fiziği
Kamil Karaali
Omurganın Dejeneratif Hastalıkları
Deniz Sözmen Cılız
Kardiak MR’da Artefaktları Azaltmanın 10 Yolu
Mecit Kantarcı
09.40-10.00 Nöro MRG Teknikleri
Banu Çakır
Kraniyal Vasküler Patolojiler
Fazıl Gelal
Torakal MR Anjio Tekniği
Mustafa Koplay
10.00-10.20 Hipoksik İskemik Beyin
Kamil Karaali
Pediatrik beyin tümörleri
Abdülhakim Coşkun
Aort Hastalıkları ve Vaskülitlerde MR Anjiografi
Erkan Yılmaz
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-11.30 Beyaz Cevher Lezyonlarında Ayırıcı Tanı
Murat Uçar
Boyun Anatomisi
Eşref Kızılkaya 
Ekstraksiyel Kitle Lezyonları
Tülin Yıldırım 
11.30-11.50 Kafa Çiftleri
Kamil Karaali
Baş boyun Patolojilerine Sistematik Yaklaşım
Aslıhan Semiz Oysu
Beyin Tümörleri
Gül Hatipoğlu
11.50-12.10 Sellar patolojiler
Muhteşem Ağıldere 
BTRADS
Rahşan Göçmen
12.10-12.30  İntrakranial Hipo ve Hipertansiyon
Murat Uçar
Sinonazal patolojiler
Aslıhan Semiz Oysu
Beyin Tümörleri Tedavi Sonrası Değerlendirme
Fazıl Gelal
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 Nöroradyolojide Aciller
Nil Tokgöz 
Pankreas MRG
Yasemin Karadeniz Bilgili
El-El Bileği MRG
Sinem Karazincir
14.00-14.20 İnmede Radyolojik Yaklaşım
Gül Hatipoğlu
Karaciğer Benign Lezyonları
Safiye Gürel 
Dirsek MRG
Ülkü Kerimoğlu
14.20-14.40 Kraniyal travma
Utku Şenol
Karaciğer Malign Lezyonları
Muşturay Karçaaltıncaba
Omuz MRG
Sinem Karazincir
14.40-15.00 Kalvaryal Lezyonlar
Yaşar Bükte
Karaciğer Diffüz Hastalıkları
Muşturay Karçaaltıncaba
Olgularla Üst Ekstremite
Nil Tokgöz
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-15.50 Adrenal Kitlelerde Algoritma
Mustafa Seçil
Nörometabolik Hastalıklar
Alpay Alkan
Yumuşak Doku Tümörlerine Genel Yaklaşım
Nurdan Çay
15.50-16.10 Tüm Vucüd Difüzyon MRG
Gökhan Pekindil
Erişkin Nörodejeneratif Hastalıklar
Yaşar Bükte
Kemik Tümörlerine Genel Yaklaşım
Mehmet Argın
16.10-16.30 Temel Prostat MRG
Ayşe Erden 
GENEL KURUL Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarına Genel Yaklaşım
Berna Dirim
16.30-16.50 Safra Yolları ve MRKP
Safiye Gürel
Yumuşak Doku Enfeksiyonlarına Genel Yaklaşım
Bilge Ergen
16.50-17.10 ARA
17.10-17.30 FİLM OKUMA OTURUMU
Yasemin Karadeniz Bilgili
Diz MRG
Berna Dirim
Abdominal aciller
Ali Devrim Karaosmanoğlu
17.30-17.50 Kalça ve Sakroiliak MRG
Ali Balcı
Uterus ve Serviks
Canan Altay
17.50-18.10 Ayak-Ayak Bileği
Nil Tokgöz
Ovaryan Benign Lezyonlar
Selma Ramadan 
18.10-18.30 Olgularla Alt Ekstremite
Ülkü Kerimoğlu
Ovaryan Malign Lezyonlar
Hatice Akay

16 Nisan 2020, Perşembe
SALON A SALON B SALON C
09.00-09.20 Rotator cuff of the shoulder, Isakos classification and new concepts
Eva Llopis
MRG’de Yapay Zeka
Atadan Tunacı
Beyin MR SPEKTROSKOPİ: ne zaman kullanalım?
Muhteşem Ağıldere
09.20-09.40 Shoulder instability, bone lesions
Eva Llopis
Abdomen MRG’ de Yenilikler
Ş. Mehmet Ertürk
İntrakranial Kanama ve SWI
Gül Hatipoğlu
09.40-10.00 How to keep the patient out of trouble and the radiologist out of court (mistakes and mimics in tumor imaging)
Johan L Bloem
İnsidental Böbrek Kitlelerinde Algoritma ve Yanılgılar
Murat Danacı
Kranioservikal MRA
Ercan Karaaslan
10.00-10.20 Spondylodiscitis,MR or PET-CT
Johan L Bloem
Böbrek kitlelerinde ayırıcı tanı
Fatih Akışık
DTI
Nail Bulakbaşı
10.20-10.30 SIEMENS UYDU SEMPOZYUMU (SALON A)
Yapay Zeka MRG Uygulamaları
Konuşmacı: Şükrü Mehmet Ertürk
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-11.10 Açılış Konuşması :İlhan Erden
11.10-11.30 PET/MRG; Baş-Boyun
M. İlhan Erden
11.30-11.50 PET/MRG; Karaciğer
Nagihan İnan Gürcan
11.50-12.10 PET/MRG; Prostat
Ayşe Erden
12.10-12.30 PET/MRG; Demans/Epilepsi
Elçin Zan
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-13.50 Lisfranc injuries
Eva Llopis
Temporal Kemik Görüntüleme Anatomisi
Korgün Koral
Safra yolları ve safra kesesi
Funda Obuz
13.50-14.10 Metatarsalgia
Eva Llopis
Konjenital Anomaliler
Korgün Koral
Pankreas Kistik Lezyonları
Nevra Elmas
14.10-14.30 Metastases; MRI or PET-CT
Johan L Bloem
Enfeksiyon ve Kolestatoma
Korgün Koral
Kronik Pankreatit
Funda Obuz
14.30-14.50 MRI of soft tissue tumors; pearls and pitfalls
Johan L Bloem
Travma, Tümör, Tinnitus
Korgün Koral
Pankreas Malign Lezyonları
Nevra Elmas
14.50-15.00 TARTIŞMA TARTIŞMA TARTIŞMA
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-15.50 CSF dynamics
Seung Hong Choi
Abdomen 3
Prostat Kanseri
Fatih Akışık
Dirsek bağ, tendon ve sinovyum patolojileri
Bilge Ergen
15.50-16.10 DCE applications for neuroradiology
Seung Hong Choi
Prostat Multiparametrik MRG, Teknik ve Pİ-RADS Sınıflaması
Fatih Akışık
El bileği kemik yapı ve kompartmanları ilgilendiren patolojiler
Neslihan Taşdelen
16.10-16.30 Perfusion Imaging Applications for Neuroradiology
Seung Hong Choi
Prostat Görüntülemede Tuzaklar
Barış Bakır
Parmak bağ ve tendonları
Özgür Tosun
16.30-16.50 Recent progress of deep learning for neuroradiology
Seung Hong Choi
Prostat Kanseri Tedavi Sonrası Bulgular ve Nüks
Ercan Karaaslan
TME
Şebnem Örgüç
16.50-17.00 TARTIŞMA TARTIŞMA TARTIŞMA
17.00-17.15 ARA
17.15-19.00 FİLM OKUMA OTURUMU/Yasemin Karadeniz Bilgili
Oturum Başkanı: Yasemin Karadeniz Bilgili
19.00-20.30

17 Nisan 2020, Cuma
SALON A SALON B SALON C
08.00-08.20 Resting State fMRI: Part 1
Behroze Adi Vachha
MR Enterografi
Selma Uysal Ramadan
Meme MRG Genel Endikasyonları
Serap Gültekin
08.20-08.40 Resting State fMRI: Part 2
Behroze Adi Vachha
Karaciğer  İnsidental Lezyonları
Murat Danacı
Meme MRG Teknik ve Değerlendirme
Ebru Düşünceli Atman
08.40-09.00 Glioma and Genetics: What the New WHO Recommendations Mean
Christopher G. Filippi
Karaciğer Fokal Benign Lezyonları
Ivana Blazic
Tedavi Sonrası Görüntüleme
Serap Gültekin
09.00-09.20 Brain Tumor Imaging
Seung Hong Choi
Karaciğer Fokal Malign Lezyonları
Muşturay Karçaaltıncaba 
Perikardiyal Hastalıklar
Memduh Dursun
09.20-09.40 Advanced Imaging in CNS Cancer
Behroze Adi Vachha
Diffüz Karaciğer Hastalıkları
Selma Uysal Ramadan
Kardiyak MRG’de Miyokarditler
Mecit Kantarcı
09.40-10.00 A Systematic Approach to Brain Tumors for Radiologists
Behroze Adi Vachha
Karaciğerde interstisyel alandan kaynaklanan patolojiler
Mecit Kantarcı
Kalp Kapak Hastalıkları
Uğur Bozlar
10.00-10.20 Imaging of CNS Cancer Post Treatment: What the Radiologist Needs to
Behroze Adi Vachha
Karaciğer Transplant Öncesi ve Sonrasında Görüntüleme
Nagihan İnan Gürcan
Miyokardiyal Demir Yükünün Değerlendirilmesi ve Mapping
Memduh Dursun
10.20-10.30 TARTIŞMA  TARTIŞMA  TARTIŞMA
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-11.20 Brain Tumor Mimics
Behroze Adi Vachha
Rectal cancer MRI
Ivana Blazic
Pediatrik Benign Kemik Tümörleri
Zeynep Yazıcı
11.20-11.40 Bigger, Bolder, Faster, Better (Advanced MR Imaging and What It Can Do For You)
Christopher G. Filippi
Post-treatment MRI for rectal cancer
Ivana Blazic
Pediatrik Malign kemik tümörleri
Seçil Ekşioğlu
11.40-12.00 DWI applications for neuroradiology
Seung Hong Choi
Rectal cancer cases
Ivana Blazic
Pediatrik Kemik İliği Görüntüleme
Zeynep Yazıcı
12.00-12.30 UYDU SEMPOZYUMU
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-13.50 Spinal Canal Masses: An Anatomic Framework for Differential Diagnoses
Christopher G. Filippi
İskemik kalp hastalıklarında MR
Selen Bayraktaroğlu
Diz Bağ Patolojileri
Can Çevikol
13.50-14.10 IDI: Inflammatory, Demyelinating, and Infectious Diseases of the Spine
Christopher G. Filippi
Non iskemik Kalp Hastalıkları
Tuncay Hazırolan
Diz Menisküs Patolojileri
Nuran Sabir
14.10-14.30 Intraventricular Masses
Christopher G. Filippi
Konjenital Kardiak Malformasyonlarda Kardiyak MRG
Özlem Saygılı
Diz ve Kalça Bölgesinde Kemik İliği Ödemi
Şebnem Örgüç
14.30-14.50 CNS infection
Christopher G. Filippi
Kardiyak Kitleler
Tuncay Hazırolan
Kalça Eklem Dışı Bozuklukları
Remide Arkun
14.50-15.00  TARTIŞMA  TARTIŞMA TARTIŞMA
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-15.50 More Than 50 Shades of Gray: Inflammatory and Demyelinating Diseases of the Brain
Christopher G. Filippi
Adrenal
Gökhan Pekindil
Üst Ekstremitede Sinir Sıkışması
Neslihan Taşdelen
15.50-16.10 Neurodegenerative Disorders of the CNS
Christopher G. Filippi
Mesane-Skrotal
Mustafa Seçil
Alt Ekstremite Sinir Sıkışması
Tuba Sanal
16.10-17.10 GENEL KURUL
17.10-17.30 Olgularla Pediatrik Nöroradyoloji
Abdülhakim Coskun
Olgularla Karaciğer
Murat Danacı
Pediatrik Olgu
Seçil Ekşioğlu
17.30-17.50 Olgularla Nöro1
Ali Murat Koç
Olgularla Üriner Sistem
Demir Apaydın
Olgularla Meme
Figen Demirkazık
17.50-18.20 Olgularla Nöro2
Ali Murat Koç
Olgularla Prostat
Barış Bakır
Olgularla Kas-İskelet
Hayri Oğul
18.20-18.50 Olgularla Baş-Boyun
Eşref Kızılkaya
Olgularla Jinekoloji
Canan Altay
Olgularla  Abdominal Aciller
Ali Devrim Karaosmanoğlu

18 Nisan 2020, Cumartesi
SALON A SALON B SALON C
08.20-08.40 Ayak Bileği Bağ ve Tendon Patolojileri
Tuba Sanal
Nazofarinks, Orofarinks, Oral kavite
Elçin Zan
Dalak Görüntülenmesi
Ayşegül Kahraman
08.40-09.00 Ayak ve Ayak Bileğinde Anatomik Varyasyonlar ve Önemi
Özgür Tosun
Nazofarenks kanseri
Deniz Cılız
Hepatobiliyer Ajanla Görüntüleme
Ayşegül Kahraman
09.00-09.20 Beyin Vasküler Patolojileri
Fazıl Gelal
Farinks Kanserinde T Evrelemesi
Elçin Zan
Pediatrik Abdominal Kistik Hastalıklar
Berna Oğuz
09.20-09.40 Venöz Patolojiler
Fazıl Gelal
Larinks-Hipofarinks
Elçin Zan
Pediatrik Renal Tümörler
Suat Fitöz
09.40-10.00 Hipoksik İskemik Beyin
Korgün Koral
Larinks Kanseri
Meltem Nass Duce
Pediatrik Üriner Sistem Dilatasyonlarında MR İnceleme
Suat Fitöz
10.00-10.20 Toksik metabolik ensefalopati
Alpay Alkan
Tedavi Sonrası Değerlendirme
Elçin Zan
Pediatrik Karaciğer Tümörleri
Berna Oğuz
10.20-10.30 TARTIŞMA TARTIŞMA TARTIŞMA
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
11.00-11.20 Epilepsi
Rahşan Göçmen
Pitüiter Bez Anatomisi ve Sella Tursika ve Parasellar MR Görüntüleme ile Ayırıcı Tanı
Elçin Zan
Karaciğer Görüntülemesinde Yanılgılar
Deniz Akata
11.20-11.40 Beyaz Cevher Lezyonlarında Ayırıcı Tanı
Murat Uçar
Pankreas Görüntülenmesinde Yanılgılar
Nagihan İnan Gürcan
11.40-12.00 Nöro Acil: güncel yaklaşımlar
Utku Şenol
Kafa Tabanı Anatomisi
Nail Bulakbaşı
Ürogenital Sistem Görüntülenmesinde Yanılgılar
F. Demir Apaydın
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-13.50 Görmüyorum: Orbita ve Görme Yolları
Yonca Anık
Yerleşimine Göre Malign Kemik Tümörleri
Remide Arkun
Fetal MRG
Hatice Akay
13.50-14.10 BT MRG Sinonazal
İrfan Çelebi
Yerleşimine Göre Benign Kemik Tümörleri
Mehmet Argın
Over
Deniz Akata
14.10-14.30 Perinöral yayılım
İrfan Çelebi
İntensitesine Göre Yumuşak Doku Tümörleri
Ali Balcı
Serviks Uterus
Funda Obuz
14.30-14.50 Fetal ve Çocukluk Çağı Baş-Boyun Tümörleri
Yonca Anık
Kemiğin strese yanıtının değerlendirilmesinde MRG
Üstün Aydıngöz
Gövde Difüzyon
Gökhan Pekindil
14.50-15.00 TARTIŞMA TARTIŞMA TARTIŞMA
15.00-15.30 KAHVE MOLASI
15.30-15.50 Yaşlanan Beyin, MRG Biomarkerları
Banu Alıcıoğlu
Ayak bileğinde MR artrografik değerlendirme
Hayri Oğul
Temel MR Fiziği:Protondan Görüntüye
Utku Şenol
15.50-16.10 Fakomatozlar
Yaşar Bükte
Diabetik Ayakta Enfeksiyon, Enfeksiyon Olmayan Durumlar
Can Çevikol
İleri Görüntü Oluşturma Prensipleri
Banu Topçu Çakır
16.10-16.30 Spinal Travma
Nil Tokgöz
Spesifik Olmayan Mikroorganizmaların Etken Olduğu Durumlar
Nuran Sabir
Artefaktla Mücadele
Banu Topçu Çakır
16.30-16.50 Postoperatif Spinal Görüntüleme
Suzan Şaylısoy
Spesifik Mikroorganizmaların Etken Olduğu Durumlar
Nurdan Çay
MR Güvenliği
Hasan Yiğit